Milkiwean Big Diner voor varkensbedrijf Steentjes

De familie Steentjes uit het Gelderse Etten is als winnaar uit de bus gekomen van het Milkiwean Big Diner voor 12 personen. Deze prijs werd verloot onder zeugenhouders die in februari tijdens de LIV in Venray een bestelling plaatsten voor biggenvoer uit het vernieuwde assortiment.

Milkiwean Big DinnerMark Steentjes reageerde enthousiast toen Milkiwean salesmanager Herman Janssen hem op 21 maart de waardecheque voor het big diner kwam overhandigen op zijn familiebedrijf in de Achterhoek. "Je bent er na zo'n beurs niet mee bezig dat je in de prijzen zou kunnen vallen. Het is dus echt een verrassing en dat maakt het extra leuk."

 

Nooit klaar met optimaliseren

Varkenshouderij Steentjes telt 750 fokzeugen. Mark runt het bedrijf in maatschap met zijn ouders Bennie en Irma. Het bedrijf is de afgelopen 2 jaar groei van 400 fokzeugen naar de omvang die het nu heeft. Mark is een gedreven ondernemer die geniet van de afwisseling tussen denken en doen en de lat hoog legt. "Wij proberen het elke dag weer iets beter te doen dan de vorige. Je bedrijfsvoering is niet statisch. Je bent nooit klaar met optimaliseren. Daar komt bij dat de biggenproductie per zeug stijgt. Je moet steeds opnieuw bedenken hoe je die extra biggen goed en gezond groot krijgt. " Ook buiten het bedrijf schuwt Mark de uitdaging niet. Als teamcaptain van één van de teams van de Big Challenge neemt hij op 5 juni voor de derde keer deel aan Alpe d'Huzes. Met als doel om net als in 2012 zes maal naar de top te fietsen en weer een flink bedrag voor kankeronderzoek binnen te halen.

31 gespeende biggen per zeug

De productie van Steentjes ligt momenteel met ruim 31 gespeende biggen per zeug al op een hoog niveau, maar verdere groei is mogelijk, verwacht Mark. Het doel is om in 2015 32,5 biggen per zeug af te kunnen leveren. Veel belangrijker nog dan deze aantallen vindt hij de gezondheid en de groei van de biggen. Gevestigd nabij de Duitse grens, ligt de focus van het familiebedrijf volledig op de Duitse afzetmarkt. Daar valt een meerprijs te behalen, mits je voldoet aan de specifieke en hoge eisen van de Duitse vleesvarkenshouders. Zij vragen onder andere om een aflevergewicht van rond de 28 kilo, enkele kilo's meer dan we in Nederland gewend zijn. Verder telt kwaliteit en de uniformiteit van de tomen zwaar voor de Duitse afnemers. Sterke afwijkingen van het 'ondereind', de lichtste en minder typische biggen in de toom, drukken zwaar op de uitbetalingsprijs.

Milkiwean Yoghurt: meer biggen bij de zeug

Mark: "Ons belangrijkste doel is om de beste biggen te produceren voor de Duitse markt. Als je daarin slaagt, kun je zelfs in tijden van mindere biggenprijzen goed draaien." Uniformiteit van tomen, goede groei, type en gezondheid is daarmee een belangrijk en blijvend aandachtspunt voor varkenshouderij Steentjes. Zeker bij een gestaag groeiende toomgrootte. Hoe groter de tomen, hoe groter de verschillen in geboortegewicht. En dus hoe groter de uitdaging om uniforme tomen af te leveren.

Sinds enkele maanden zet de familie Steentjes Milkiwean Yoghurt in om meteen vanaf de geboorte te sturen op de best mogelijke groei van alle biggen, een hoger speengewicht en uniforme tomen. Daarnaast wil men het overleggen van biggen zoveel mogelijk voorkomen. Mark: "Pleegzeugen maken is altijd jammer. De zeug moet rondjes draaien en na het werpen zo snel mogelijk weer naar de dekstal."

Vanaf dag 1 tot dag 10 worden alle biggen in de kraamstal bijgevoerd met Milkiwean Yoghurt. Het effect is zichtbaar: het lukt beter om de groei bij de lichte biggen op gang te krijgen en om meer biggen bij de moederzeug te laten.

Hoger speengewicht, betere uniformiteit

Het doel is nu om die betere groei in de startfase door te trekken, om bij het spenen een betere uniformiteit en een hoger toomgewicht te krijgen en daarna sneller op het gewenste aflevergewicht te komen. Milkiwean Precoce gaat daarin een belangrijke rol spelen. Dit luxe biggenvoer kent een hoge voeropname voor het spenen, ook bij de biggen die voor en na het spenen wat lichter zijn. Precoce is inzetbaar als prestarter en als speenvoer en gericht op een soepele overgang van melk naar vast voer, zonder terugval in voeropname. Mark. "Met een gerichte aanpak voor en na het spenen willen we het gewicht van de lichtste biggen op het moment van spenen zo'n 1,5 kilo omhoog brengen. Als we dat bereiken, loopt het nog gemakkelijker."

Wilt u de deelname van Mark Steentjes aan Alpe d'HuZes sponsoren en daarmee bijdragen aan de strijd tegen kanker? Ga dan naar zijn persoonlijke actiepagina