Innovaties in Milkiwean Yoghurt en Milkiwean Precoce

Onlangs zijn in Milkiwean Yoghurt en Milkiwean Precoce innovaties doorgevoerd.

Milkiwean Yoghurt

Zo is de vernieuwde Milkiwean Yoghurt beter oplosbaar, het schoonmaken van de bigkommen is daardoor minder arbeidsintensief en is hygiënischer. Uit proeven blijkt dat biggen 4% hogere speengewichten behalen met de nieuwe Milkiwean Yoghurt.

Milkiwean Precoce

De vernieuwde Milkiwean Precoce bevat geen plasma maar plasmavervanger. Uit diverse testen blijkt dat de resultaten met Milkiwean Precoce plasmavervanger positief zijn. Er is gemiddeld 11% hogere voeropname met Milkiwean Precoce met plasmavervanger in vergelijking met voer zonder plasma. De plasmavervanger in Milkiwean Precoce voorkomt de bekende “plasmadrop” zodat een soepelere voerovergang gegarandeerd wordt zonder teruggang in voeropname.