Varkenshouder Steentjes: Nooit klaar met optimaliseren

Varkenshouderij Steentjes telt 750 fokzeugen. Mark runt het bedrijf in maatschap met zijn ouders Bennie en Irma. Het bedrijf is de afgelopen 2 jaar gegroeid van 400 fokzeugen naar de omvang die het nu heeft. Mark is een gedreven ondernemer die geniet van de afwisseling tussen denken en doen en de lat hoog legt. “Wij proberen het elke dag weer iets beter te doen dan de vorige. Je bedrijfsvoering is niet statisch. Je bent nooit klaar met optimaliseren. Daar komt bij dat de biggenproductie per zeug stijgt. Je moet steeds opnieuw bedenken hoe je die extra biggen goed en gezond groot krijgt.“

31 GESPEENDE BIGGEN PER ZEUG

De productie van Steentjes ligt momenteel met ruim 31 gespeende biggen per zeug al op een hoog niveau, maar verdere groei is mogelijk, verwacht Mark. Het doel is om in 2015 ruim 32 biggen per zeug af te kunnen leveren. Veel belangrijker nog dan deze aantallen vindt hij de gezondheid en de groei van de biggen. De focus van het familiebedrijf ligt volledig op de Duitse afzetmarkt. Daar valt een meerprijs te behalen, mits je voldoet aan de specifi eke en hoge eisen van de vleesvarkenshouders. Zij vragen onder andere om een aflevergewicht van rond de 28 kilo, enkele kilo’s meer dan we in Nederland gewend zijn. Verder telt kwaliteit en de uniformiteit van de tomen zwaar voor de Duitse afnemers. Sterke afwijkingen van het ‘ondereind’, de lichtste en minder typische biggen in de toom, drukken zwaar op de uitbetalingsprijs.

MILKIWEAN YOGHURT: MEER BIGGEN BIJ DE ZEUG

Mark: “Ons belangrijkste doel is om de beste biggen te produceren voor de Duitse markt. Als je daarin slaagt, kun je zelfs in tijden van mindere biggenprijzen goed draaien.” Uniformiteit van tomen, goede groei, type en gezondheid zijn belangrijk en blijvende aandachtspunten voor Steentjes. Zeker bij een gestaag groeiende toomgrootte. Hoe groter de tomen, hoe groter de verschillen in geboortegewicht. En dus hoe groter de uitdaging om uniforme tomen af te leveren. Varkenshouderij Steentjes zet Milkiwean Yoghurt in om meteen vanaf de geboorte te sturen op de best mogelijke groei van alle biggen, een hoger speengewicht en uniforme tomen. Daarnaast wil men het overleggen van biggen zoveel mogelijk voorkomen. Mark: “Pleegzeugen maken is altijd jammer. De zeugen moeten maximaal worden ingezet en na het werpen zo snel mogelijk weer naar de dekstal.” Vanaf dag 1 tot dag 10 worden alle biggen in de kraamstal bijgevoerd met Milkiwean Yoghurt. Het effect is zichtbaar: het lukt beter om de groei bij de lichte biggen op gang te krijgen en om meer biggen bij de moederzeug te laten.

HOGER SPEENGEWICHT, BETERE UNIFORMITEIT

Het doel is nu om die betere groei in de startfase door te trekken, om bij het spenen een betere uniformiteit en een hoger toomgewicht te krijgen en daarna sneller op het gewenste afl evergewicht te komen. Milkiwean Precoce gaat daarin een belangrijke rol spelen. Precoce is inzetbaar als prestarter en als speenvoer en gericht op een soepele overgang van melk naar vast voer, zonder terugval in voeropname. Mark. “Met een gerichte aanpak voor en na het spenen willen we het gewicht van de lichtste biggen op het moment van spenen zo’n 1,5 kilo omhoog brengen. Als we dat bereiken, loopt het nog gemakkelijker.”

Verbeterde Yoghurt: meer gebruiksgemak en groei voor spenen

Het product Yoghurt wordt al vanaf 2009 succesvol gebruikt als bijvoeding in de kraamstal vanaf dag 1, naast zeugenmelk. De noodzaak van bijvoeren wordt tegenwoordig volop onderkend in de professionele varkenshouderij. Zeugenhouders zien dagelijks het positieve effect van Yoghurt bijvoeren in de kraamstal. Hun gebruikservaringen hebben ons geïnspireerd om het product verder te verfijnen. De receptuur van Yoghurt is aangepast en uitvoerig getest in ons eigen laboratorium en op ons proefbedrijf. Daarnaast vond op grotere schaal onderzoek plaats bij diverse praktijkbedrijven in verschillende landen. Dit heeft geleid tot een geoptimaliseerd product met een verbeterde toepassing, wat leidt tot een groter gebruiksgemak. Milkiwean Yoghurt is nu nog beter oplosbaar en schoonmaken van drinkbakjes is eenvoudiger. Verder draagt het bij aan een hogere groei en betere homogeniteit voorhet spenen.

RESULTATEN

1. Hoger speengewicht
Met een andere samenstelling van grondstoffen kent Milkiwean Yoghurt een nog grotere verteerbaarheid. Onderzoek op ons proefbedrijf laat een gelijke voeropname zien, terwijl de groei met 4% is toegenomen. Dit resulteert in 270 gram hogere speengewichten.

2. Meer gebruiksgemak en homogeniteit
In Nederland, België, Duitsland, Spanje en Denemarken hebben wij Milkiwean Yoghurt met verbeterde receptuur getest op praktijkbedrijven. Daarbij werd het nieuwe recept vergeleken met een controlegroep waar het oude recept werd gevoerd.In deze subjectieve vergelijking werd het gebruiksgemak van de nieuwe receptuur met 10% beter gewaardeerd dan dat van de controlegroep. Ook werd een betere homogeniteit waargenomen, wat een ruim 25% hogere waardering kreeg.

 

Plasmavrije Precoce

Plasma heeft een positief effect op voeropname en bevat immunoglobulines die het immuunsysteem van biggen kunnen ondersteunen. Daarentegen heeft plasma enkele nadelen: het product is verboden bij herkauwers waardoor het niet op gemengde bedrijven gebruikt mag worden. Ook zijn er vanuit de retail, in het kader van dierenwelzijnprogramma’s, bezwaren tegenover het gebruik van bloedproducten in diervoeding. Bij het overschakelen van voer met plasma naar plasmavrij speenvoer kan er sprake zijn van een dip in de voeropname, de post-plasma dip. Milkiwean heeft daarom een plasmavrij product ontwikkeld dat de positieve eigenschappen van plasma bevat en succesvol op elk bedrijf kan worden ingezet.

ONDERZOEK

Vanaf december 2013 is onderzoek uitgevoerd op bedrijven onder diverse omstandigheden om de technische resultaten in de biggenopfok te evalueren. Daarbij werd onderzocht welke prestaties de plasmavrije Precoce laat zien in de kraamstal ten opzichte van de Precoce met plasma. Hieruit is gebleken dat de prestaties bij de groep biggen die als speenvoer Precoce plasmavrij hebben gehad minstens even goed zijn als bij de groep met plasmahoudend voer. De voeropname is zelfs ruim 3% beter, waarbij deze hogere voeropname wordt omgezet in ruim 7% betere groei. Dit leidt tot een betere voederconversie.